Gedupeerden Wanbetalersregeling

Kom in het geweer tegen de wanbetalersregeling zorgpremies!

Mensen die langer dan zes maanden geen zorgpremie hebben betaald komen terecht in een wanbetalingsregeling. Het College van Zorgverzekeraars houdt dan 143,98 euro per maand in op het inkomen. Maar let op: dit is de gemiddelde premie plus een boete van 30%, het is geen aflossing van de openstaande schuld. Mensen komen daardoor steeds dieper in de problemen, zeker als ze niet in aanmerking komen voor schuldhulpverlening.  

Stichting Recht is een Algemeen Belang

De Stichting Recht is een Algemeen Belang komt hiertegen in het geweer. De stichting is in het leven geroepen om bij juridische procedures tegen de overheid door overheidsinstanties, bedrijven en/of andere instellingen de krachten te bundelen. In dat verband komen wij graag in contact met mensen die nu in de wanbetalersregeling zitten, en die de consequenties van die regeling willen aanvechten bij de rechter.  

Vrijwillige vergoeding

Tegen betaling een vrijwillige vergoeding (donatie) van 25 euro kunnen wij uitzoeken of in uw geval de gang naar de rechter mogelijk is. Bij een eventuele latere toevoeging kan dit bedrag door de advocaat op de eigen bijdrage in mindering worden gebracht (een toevoeging is een vergoeding aan een advocaat volgens de Wet op de Rechtsbijstand: www.rvr.org).

Er worden rechtszaken voorbereid. U kunt zich hier niet meer voor aanmelden. Als u zich opgeeft op aanmeldingsformulier zullen wij u wel regelmatig van informatie proberen te voorzien. 

Juridisch Loket

Als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan adviseren wij u om eerst naar het Juridisch Loket te gaan (www.juridischloket.nl). De Stichting werkt bij de wanbetalersregeling samen met Advocatenkantoor Rechtens Advies in Amsterdam. De betreffende advocaat is Shanta Marjolein Singh.  

 

Eerste uitspraak civiele rechter inzake wanbetalersregeling 11 februari 2014

Er is inmiddels een uitspraak over de Wanbetalersregeling. Wij leiden uit het eindvonnis en het tussenvonnis het volgende af:

  • iedereen kan met kwesties over de wanbetalersregeling naar de kantonrechter
  • de bestuursrechtelijke premie  bestaat ui een stapeling van bedragen (geraamde eigen risico en de 30% prikkel) op de geraamde gemiddelde premie. Deze stapeling van bedragen vindt de civiele rechter in strijd met de redelijkheid en billijkheid (onredelijk)
  • Het college voor zorgverzekeringen moet het betaalde eigen risico uit de bestuursrechtelijke premie verrekenen met het door u gebruikte eigen risico. Dit moet met terugwerkende kracht worden berekend. Dus het teveel betaalde eigen risico moet met terugwerkende kracht worden terugbetaald. 
  • Een tussenvonnis van 30 juli 2014 geeft criteria voor personen die onder de reikwijdte van het eindvonnis te vallen:
  • Er is een schuld ontstaan bij de zorgverzekeraar die gelet op een gering inkomen en onmogelijkheid om extra inkomen te verwerven nooit meer afbetaald kan worden
  • * De persoon heeft geen toegang tot schuldsanering
  • * De bestuursrechtelijke premie draagt in casu aan het probleem niets bij doch verergert het probleem
  • * De schuld wordt niet afgelost, het gedeelte van het inkomen dat beschikbaar zou kunnen zijn voor aflossing gaat naar het zorgverzekeringsfonds waaruit de kosten van de regeling worden betaald
  • * Er moet enige bereidheid tot aflossen zijn wat hier is bepaald op EUR 25 per maand
  • Personen die onder de reikwijdte van deze uitspraak vallen zijn in ieder geval personen die geen toegang hebben (gehad) tot schuldhulpverlening. Dij zijn vermoedelijk: AOW-ers, (ex)psychiatrische patiënten, personen die niet zijn toegelaten tot WSNP (bijvoorbeeld omdat zij niet te goeder trouw worden geacht i.v.m. CJIB-boetes), personen die de afspraken met schuldhulpverlening niet na (kunnen) komen, mensen met meervoudige problematiek, studenten (kunnen niet 3 jaar in de WSNP), ondernemers (zij moeten zich uitschrijven als zij de WSNP in moeten).

Oproep

Meldt u aan via onze online aanmeldingsformulier, als u een gedupeerde bent van de  wanbetalersregeling. Misschien kunnen wij iets voor u betekenen!